Szép jubileum

Publikálási dátum: 2016. november 28.

Jubileumot ünnepelt Szentlőrinc 2016. november 17-én. Harmincéves születésnapot tartottak a Szentlőrinci Általános Iskola EGYMI-ben.

Azok a gyermekek, akik máshol valószínűleg „elvesznének”, itt jóval nagyobb figyelmet kapnak, mint egy hagyományos általános iskolában, mert itt elfogadott, sőt természetes a másság, itt pozitívan állnak a gyermekek speciális igényeihez, s mindenkiből megpróbálják kihozni a legtöbbet. „Pedagógusként folyamatosan azon igyekszünk, hogy magunkból adjunk, hogy egyszer majd a tanítványaink is adhassanak magukból” – hangzott el a rendezvény megnyitóján.

Dr. Győrvári Márk a speciális tagozat életre hívója, egykori tanácselnök, majd polgármester, a település díszpolgára arról beszélt, hogy 30 évvel ezelőtt nem volt könnyű dolguk, mikor Szabó Jánosnéval, a 2. sz. általános iskola akkori igazgatójával – Stautz Jánosné szakmai támogatásával – létrehozták ezt az intézményt. (Stautzné később a tagozat vezetését is felvállalta, s éveken át magas szinten ellátta.) Az eltelt időszakban voltak bőven nehézségek, még az iskola létjogosultságát is megkérdőjelezték néhányszor, de megérte harcolni érte, mert megélte a harminc évet, s bebizonyította fontosságát. A település egykori vezetője a visszaemlékezés mellett méltatta az itt dolgozó pedagógusok áldozatos, és színvonalas munkáját is.

Koltai Péter, a város polgármestere pedagógus múltjára utalva elmondta, hogy két évtizedes pályafutása alatt sok diákot megismert, s úgy gondolja, ezek a gyerekek sokkal hálásabbak, ragaszkodóbbak az átlagnál. Megköszönte volt kollegái munkáját. Az idősebbeket arra kérte, hogy segítsék a pályakezdőket, hogy még sokáig meg tudjanak felelni a folyton változó elvárásoknak. Utalt arra is, hogy nagy szükség van erre az intézményre, mert ellátói köre kiterjedt, hiszen Baranya megye nyugati felében nincs több ilyen jellegű iskola. Végezetül azt kívánta a gyerekeknek, hogy állják meg a helyüket az életben.

Heller Alajosné, a KLIK nyugalmazott tankerület-vezetője elmondta, hogy az intézmény jelentős fejlődésen ment keresztül az alapítása óta, hiszen az általános iskola egykori kisegítő tagozata 2011-től módszertani intézmény, új típusú oktatóhely, amely minden területen értékes eredményeket ért el.

A felszólalásokat követően szolgálati emlékplakettet és díszoklevelet adtak át Vókó Ágotának, aki két évtizeden át vezette az intézményt. Majd a jelenlegi igazgató, Káhleszné Krémer Ildikó is szót kapott, aki arról beszélt, hogy neki és kollegáinak az a legfontosabb, hogy az idekerülő gyerekek minél előbb megérezzék, hogy jó helyen vannak itt, hogy ez egy „varázspadlás”, ahol mindenki lehet sikeres és boldog. „Mert kell egy hely, ahol minden szólam hallható…”, és a szentlőrinci EGYMI egy ilyen hely – erről mindenki meggyőződhetett, aki részese volt a rendezvénynek. A diákok előadásában ugyanis változatos, színvonalas műsorszámok teremtettek varázslatos hangulatot. Tóthné Csatahelyi Gyöngyi a prózai művek mellett énekes, zenés produkciókat is betanított a gyerekeknek, akik több hangszert (furulya, gitár, trombita, csörgődob, dob) is megszólaltattak, a rendezvény zárásaként pedig egy megható részletet adtak elő a Padlás című musicalből.

Az ünnepi rendezvényhez az intézmény minden diákja, pedagógusa és dolgozója hozzájárult valamilyen formában, nem is maradt el a siker. A vendégek vastapssal (sokak fátyolos szemmel), a város polgármestere pedig egy hatalmas tortával köszönte meg lelkes munkájukat, ezzel is boldog születésnapot kívánva az EGYMI-sek közösségének.

A cikk eredeti verziója megtekinthető itt.